Kontakt

Prof. Dr. Heidemarie Schmidt

  • Wissenschaftliche Leitung des PolCarr®-Projektes
  • Leibniz-IPHT
  • heidemarie.schmidt@leibniz-ipht.de

Stephan Krüger

  • Technologietransfer des PolCarr®-Projektes
  • Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
  • s.krueger@hzdr.de

Dr. Nicole Häusler

  • Leitung des Innovationsforums PolCarr®
  • engage - Key Technology Ventures AG
  • n.haeusler@engage-ventures.com

Franziska Zezulka